Δημοσιεύθηκαν οι καταστάσεις του προγράμματος της βιολογικής γεωργίας

Αγροτικά /

Από το τμήμα φυτικής και ζωικής παραγωγής της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι έχουν δημοσιευτεί οι οριστικές καταστάσεις δικαιούχων και απορριπτομεένων στην δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» , των νέων εντάξεων της δράσης.
Οι καταστάσεις αυτές έχουν αποσταλεί προς ανάρτησιν στους δήμους του νομού και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας καικ Κιλκίς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της περιφερειακής ενότητας www.kilkis.pkm.gov.gr
Διευκρινίζεται, ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εκδοθεί και η προαπαιτούμενη υπουργική απόφαση ένταξης, μετά από την οποία θα κληθούν οι δικαιούχοι για να υπογράψουν τις συμβάσεις στην έδρα της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην (Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος, τηλ. 234135113-115-123-12, ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected] )

Περισσότερα

Τα ψάρια της Δοϊράνης

Το μικρό βίντεο αποτελεί παρουσίαση μέρους της ιχθυοπανίδας της λίμνης Δοϊράνης, από έρευνες που έγιναν το 2018 και το 2019. […]

Δείτε ακόμα