Ουδέν κακόν αμιγές καλού

Κιλκισιώτικες κουβεντούλες /

Δύο από τα θετικά, που προέκυψαν από την ανακήρυξη του δήμου Παιονίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την περίοδο των πρόσφατων πλημμυριακών φαινομένων στα μέσα του περασμένου Νοεμβρίου, είναι πρώτον ότι θα μπορέσει να καλύψει στο άμεσο μέλλον τις ανάγκες του σε ό,τι αφορά στις παρεμβάσεις του στα θέματα της πάσχουσας αγροτικής οδοποιίας και το δεύτερο που αφορά στους δημότες, ότι θα μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς τον δήμο έως το τέλος του Φεβρουαρίου.

«Ουδέν κακόν αμιγές καλού», που θα έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι Μακεδόνες!