Δημοπρατήθηκε η μελέτη για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης

Γενικά /

Δημοπρατήθηκε η «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ» με εκτιμώμενη συνολική αξία σύμβασης: 59.586,76€.

Η  ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου έχει ως στόχο τη διατήρηση και προβολή της αισθητικής και ιστορικής αξίας του και βασίζεται στο σεβασμό προς την αρχική του υπόσταση και τα αυθεντικά του στοιχεία.

Το έργο αφορά στην συντήρηση και κυρίως στην ενεργειακή αναβάθμιση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στον οικισμό Αξιούπολης του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτίσματος θα συμβάλει στη συνολική αναβάθμιση του κτιρίου, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην βελτίωση των συνθηκών εσωκλίματος του κτιρίου.

Επίσης, στόχος της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου είναι, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των αντίστοιχων εκλυόμενων ρύπων, η επίδειξη των ποικίλων δυνατοτήτων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων και η ανάδειξη της υποδειγματικής λειτουργίας τους.

Η μελέτη θα εκπονηθεί στις εξής φάσεις:

  • Έλεγχος Αρχιτεκτονικής Μελέτης Αποτύπωσης
  • Αρχιτεκτονική Οριστική Μελέτη
  • Οριστική Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων
  • Μελέτη ΚΕΝΑΚ
Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Δεν «χόρεψε» μπάλλο!

Όπως δείχνουν μέχρι τώρα ο νομός μας δεν «χόρεψε» στους ήχους του «Μπάλλου», όπως ονομάζουν οι μετεωρολόγοι την κακοκαιρία των […]