Δεκαήμερα προσφορών των εμπορικών καταστημάτων του Κιλκίς από Δευτέρα 10 Ιουνίου

Γενικά /

Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς Ανδρέα Βεργίδη, καθορίσθηκαν οι ενδιάμεσες περίοδοι εκπτώσεων, που ισχύουν γιά τα εμπορικά καταστήματα όλης της περιοχής ευθύνης δήμου Κιλκίς.

Οι σχετικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εν λόγω περιόδων είναι:

Από την Δευτέρα 10 έως και την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019

Από την Παρασκευή 1 έως καιτην Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019, με προαιρετική λειτουργία την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019.

Η περίοδος από 10 έως 20.6.19 ισχύει μόνο γιά την πόλη του Κιλκίς.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα