Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ: Mια πολλά υποσχόμενη συνέργεια χτίζεται για τη δημιουργία ασφαλέστερων μεσογειακών προϊόντων διατροφής με την αξιοποίηση της τεχνολογίας

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ζωντανών εργαστηρίων του MED-QUAD και των κόμβων ιχνηλασιμότητας και διαπίστευσης του έργου MED Food TTHubs   […]