Πολιτισμός

Πολιτισμός

Το χρυσό στεφάνι της αρχαίας Ευρωπού στο Κιλκίς στο πλαίσιο περιοδεύουσας έκθεσης

Το χρυσό στεφάνι του μακεδονικού τάφου της αρχαίας Ευρωπού συμπεριλαμβάνεται σε περιοδεύουσα έκθεση του αρχαιολογικού μουσείου Θεσσαλονίκης, που θα λειτουργήσει […]