Πολιτισμός

Πολιτισμός

Μορφωτική και ψυχαγωνική εκδήλωση διοργανώνει η εφορεία αρχαιοτήτων στο Π.Γυναικόκαστρο

«Νυχτερινές διαδρομές, αφηγήσεις, μουσικές… ουρανίων σωμάτων επισκοπήσεις στο βυζαντινό κάστρο του Γυναικόκαστρου Κιλκίς είναι ο τίτλος της εκδήλωσης, την οποία […]