Κοινωνία

Κοινωνία

Σημαντικά τμήματα γαλακτοκομίας, τυροκομίας και ζωοτεχνίας συγκροτεί η σχολή μαθητείας ΟΑΕΔ Κιλκίς

Σε μία ρηξικέλευθη κίνηση γιά τα δεδομένα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στον τομέα της λειτουργίας επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ) […]