Ειδήσεις Βίντεο

Ειδήσεις Βίντεο

Παρουσίαση Ευρωπαϊκών προγράμματων προώθησης γεωργοδιατροφικών προϊόντων της ΠΚΜ (Βίντεο)

Η περιφερειακή ενότητα Κιλκίς και το Επιμελητήριο Κιλκίς συνδιοργάνωσαν συνάντηση εργασίας για την παρουσίαση δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων – προβολής και […]