Γενικά

Γενικά

Νέα διαμαρτυρία της ΠΕΟΔΗΝ για προβλήματα στο ΓΝ Κιλκίς για ελλιπή συντήρηση

Εξ αιτίας ελλιπούς συντηρήσεως κάποιων από τις παλιές κτιριακές εγκαταστάσεις, προσωπικό και νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο Κιλκίς αντιμετωπίζουν κίνδυνο ατυχήματος από […]