Αγροτικά

Αγροτικά

Από την «Αγροδιατροφική» η παρουσίαση της δράσης «Euphoria» για την προώθηση αγροτικών προϊόντων

Η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη» της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει τηςεναρκτήρια εκδήλωση της δράσης “EUPHORIA” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση […]

Αγροτικά

Στο Ν. Αγιονέρι λειτουργεί το μεγαλύτερο κυκλικό αμελκτήριο …των Βαλκανίων!

Το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια κυκλικό αμελκτήριο λειτουργεί στο Νέο Αγιονέρι, και αποτελεί …γυναικεία υπόθεση! Η αδειοδοτημένη κτηνοτροφική εγκατάσταση γαλακτοπαραγωγών αγελάδων […]

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ