Αγροτικά

Αγροτικά

Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης προστασίας βαμβακοκαλλιεργειών

Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο. Αφορά στο διάστημα […]

Αγροτικά

Αγροτεμάχια σε αγρανάπαυση: Κοπή βλάστησης προϋπόθεση καταβολής άμεσων ενισχύσεων

Οι δικαιούχοι της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (απονιτροποίηση), προκειμένου να δικαιούνται τις άμεσες ενισχύσεις, υποχρεούνται […]