ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Ομιλία του δικηγόρου Γιάννη Αθανασιάδη για το σπουδαίο έργο των νοσηλευτών και την προσφορά της νοσηλεύτριας