Εκπαίδευση στο κέντρο εκπαίδευσης πλωτών μέσων (ΚΕΠΜ) Πολυκάστρου

Γενικά /

Από την Στρατιωτική Υπηρεσία ανακοινώθηκε, ότι από 27 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2022 θα διεξαχθεί εκπαίδευση στα πλωτά μέσα στο ΚΕΠΜ Αξιού, στην παρόχθια περιοχή εγγύς του πεδίου βολής Πολυκάστρου και έναντι της γέφυρας της σιδηροδρομικής γραμμής Πολυκάστρου – Αξιούπολης.

Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται κατά το προαναφερόμενο διάστημα η κίνηση-πλεύση και παραμονή προσωπικού, οχημάτων, πλεουμένων και ζώων προς αποφυγήν ατυχημάτων.

Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η προσέγγιση στην εν λόγω περιοχή, να ενημερώνεται η Στρατιωτική Υπηρεσία, προκειμένου να επιλαμβάνεται επί του θέματος με πάντα θετική προσέγγιση.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα