Οι εταίροι του έργου MED-QUAD σχεδιάζουν το πρώτο ζωντανό εργαστήριο για την βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού

Εκπαίδευση /

Στις 2 και 3 Ιουνίου 2021 υλοποιήθηκε η 1η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου MED-QUAD. Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη να υλοποιηθεί στην Αίγυπτο, ωστόσο λόγω των δύσκολων συνθηκών της πανδημίας Covid-19 υλοποιήθηκε διαδικτυακά. Τυπικά, διοργανωτής της συνάντησης ήταν το Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport – AASTMT (Αίγυπτος).

Η συνάντηση διήρκεσε 2 ημέρες και στο διάστημα αυτό οι συμμετέχοντες εταίροι από την Ιταλία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Παλαιστίνη, την Τυνησία και την Ελλάδα, αναφέρθηκαν στα προβλήματα που αντιμετώπισαν λόγω της πανδημίας Covid-19 και στον τρόπο που πρέπει να προγραμματιστούν οι επόμενες δραστηριότητες.

Οι εταίροι παρουσίασαν ξεχωριστά τις δραστηριότητες που υλοποίησαν: το Πανεπιστήμιο της L’ Aquila αναφέρθηκε σε σημαντικά στοιχεία που αφορούν στον εξοπλισμό για την λειτουργία των Ζωντανών Εργαστηρίων (Living Labs) και παρουσίασε το ερωτηματολόγιο που σχεδίασε για την παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας του πόσιμου νερού. Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να εξηγηθεί συνοπτικά, η έννοια του Ζωντανού Εργαστηρίου.

Το ζωντανό εργαστήριο (living lab) είναι ένας «ανοιχτός» προς την πόλη χώρος όπου δοκιμάζονται πιλοτικά projects για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, που απορρέουν μέσα από διεργασίες ζύμωσης των συντελεστών της προσέγγισης τετραπλού έλικα (quadruple helix approach) και εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες των πολιτών. Το έργο MED-QUAD προβλέπει την πιλοτική λειτουργία 2 διασυνοριακών ζωντανών εργαστηρίων σε κάθε μια από τις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Αίγυπτο, Ιορδανία, Παλαιστίνη, Τυνησία).

Το πρώτο ζωντανό εργαστήριο αφορά τις «Εφαρμογές Έξυπνης Χρήσης του Νερού» (SWUAP). Οι εταίροι λοιπόν, συζήτησαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στις χώρες τους σχετικά με τη διαχείριση του πόσιμου νερού, αλλά και τις ομοιότητες και διαφορές του πόσιμου νερού σε κάθε χώρα. Το Πανεπιστήμιο της Sousse από την Τυνησία αναφέρθηκε στην ίδρυση των Ομάδων Ανάπτυξης των Πόλεων (City Development Groups), μια σημαντική πρωτοβουλία με στόχο την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία μεταξύ των τεσσάρων βασικών συντελεστών της καινοτομίας που συνιστούν τον Τετραπλό Έλικα, δηλαδή των ΑΕΙ/Ερευνητικών Κέντρων, του Κράτους, των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας (Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Η Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε. (συντονιστής του έργου από την Ελλάδα), παρουσίασε το τεχνικό μέρος, τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ήδη και τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

Έγινε επίσης εκτενής παρουσίαση των δραστηριοτήτων προβολής του έργου και τονίστηκε η βαρύτητα που πρέπει να δοθεί στη διάδοση των αποτελεσμάτων (σύμφωνα και με τις οδηγίες που δόθηκαν από τη διαχειριστική αρχή του Eni CBC MED Programme). Επισημάνθηκε, ότι όσο σημαντικό είναι να δημιουργηθούν ποιοτικά αποτελέσματα για την τοπική αειφόρο ανάπτυξη και την καινοτομία στη Μεσόγειο, εξίσου σημαντικό είναι να διαδοθούν στις τοπικές κοινωνίες και την Ευρωπαϊκή κοινότητα, ώστε να αξιοποιηθούν στο μέλλον.

Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της Συνάντησης να θέσουν ερωτήματα για τεχνικά και οικονομικά ζητήματα στον κ. Khaled Elsaadany, Ανώτερο Εμπειρογνώμονα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (JTS).

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων.

Το Έργο χρηματοδοτείται κατά 90% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και έχει προϋπολογισμό 3,3 εκ. ευρώ.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα