Ο ΣΥΡΙΖΑ επικρίνει την κυβέρνηση γιά «μη πρόβλεψη δωρεάν «σελφ τεστ» γιά μαθητές των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας»

Πολιτική /

Την απουσία πρόβλεψης για χορήγηση δωρεάν «σελφ τεστ» («selftest») για όσους φοιτούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας βάσει των εκδοθεισών ΚΥΑ, επεσήμανε με ερώτησή της η βουλεύτρια Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ-«Προοδευτικής Συμμαχίας», Ειρήνη – Ελένη Αγαθοπούλου προς την υπουργό παιδείας, με συνυπογραφή 45 βουλευτών και βουλευτριών.

Στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται και τα εξής:
« … Συγκεκριμένα, στην ερώτησή της τονίζεται η σημαντικότητα του ρόλου, που διαδραματίζουν τα σχολεία της δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ), από την έναρξη της λειτουργίας τους γιά την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, σημαντικότητα η οποία οφείλει να στηρίζεται κα εμπράκτως από το υπουργείο παιδείας. Κάτι που, ωστόσο, δεν διαπιστώνεται από πλευράς υπουργείου παιδείας, αφ’ ενός μεν διότι υπάρχουν βασικά ανεπίλυτα προβλήματα, που δυσχεραίνουν την λειτουργία τους, όπως επισημαίνουν και οι διευθυντές των ΣΔΕ με τις επιστολές τους και οι εκπαιδευόμενοι σε αυτά, αφ’ ετέρου δε επειδή, ιδιαιτέρως την περίοδο της πανδημίας, η παράβλεψη στις εκδοθείσες ΚΥΑ, ως προς την χορήγηση δωρεάν αυτοδιαγνωτικών τεστ θέτει σε κίνδυνο την υγεία των εκπαιδευομένων, λειτουργεί άνισα εις βάρος τους και αυξάνει την εκροή τους από το εκπαιδευτικό περιβάλλον, άρα και του κοινωνικού αποκλεισμού, απαξιώνοντας εν τέλει την λειτουργία των ΣΔΕ.

Γιά το λόγο αυτό, τίθεται μια σειρά ερωτημάτων, που αφορούν τόσο στην άρση της αδικίας των μαθητών των ΣΔΕ και στην ανάγκη δωρεάν παροχής εξ ίσου των αυτοδιαγνωστικών τεστ, όσο και σε μια σειρά μέτρων που οφείλουν να προωθηθούν για την ενίσχυση των ΣΔΕ και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικά ομάδων».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2022
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ: «Απουσία πρόβλεψης για χορήγηση δωρεάν selftest για όσους/ες φοιτούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας βάσει των εκδοθεισών ΚΥΑ»
Ιδρυθέντα τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας το 1997 (ΦΕΚ Ν. 2525/23-09-1997) διανύουν ήδη το 25ο έτος της λειτουργίας τους, έχοντας κατακτήσει την καθολική αναγνώριση τόσο του κοινωνικού σώματος όσο και των φορέων των ασχολούμενων με το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης και της άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού. Το έργο που επιτελούν, το οποίο εξειδικεύεται με το Νόμο του 2020 (ΦΕΚ Ν. 4763/27-12-2020) στην ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ατόμων ηλικίας δεκαοκτώ ετών και άνω, ώστε, επανασυνδεόμενα αυτά με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή τους, να βοηθηθούν στην κοινωνική – οικονομική ένταξή τους, έχει καταστήσει τα ΣΔΕ έναν θεσμό της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τεράστια εκπαιδευτική, οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική και ψυχολογική σημασία.
Με οδηγό την αρχή της κοινωνικής συμπερίληψης η δράση των ΣΔΕ αναφέρεται σε εκείνες τις ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού που είτε η αγορά εργασίας απέρριψε ως ανειδίκευτους ή χαμηλών προσόντων εργαζόμενους, είτε τοποθετήθηκαν στο κοινωνικό περιθώριο, είτε αναγκάστηκαν να στερηθούν την υποχρεωτική εκπαίδευση, κατά την προοπτική της επανακινητοποίησής τους ώστε να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους και να αξιώσουν την πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι αλλά και την αποτελεσματικότερη δυνατή εργασιακή ένταξή τους.
Κι ενώ η εκπαιδευτική σε συνδυασμό με την κοινωνική βαρύτητα του ρόλου τους θα υπαγόρευε την ανάλογη από μέρους της Πολιτείας φροντίδα-μέριμνα για την απρόσκοπτη τουλάχιστον λειτουργία των ΣΔΕ, ό,τι διαπιστώνουμε κατά την περίοδο της πανδημίας είναι το πλημμελές έως ανύπαρκτο ενδιαφέρον του ΥΠΑΙΘ ακόμα και για τις στοιχειώδεις αναγκαιότητές τους (σε βαθμό μάλιστα που να εγείρεται ζήτημα ανισότιμης αντιμετώπισης των ΣΔΕ σε σχέση με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές της χώρας, αλλά και να επαναφέρει οξύτατο το πρόβλημα της μαθητικής διαρροής). Συγκεκριμένα, τόσο με την υπ. Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/09.09.21 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4187τ.Β΄/10-9-2021), όσο και με την υπ. Αριθμ.Γ.Π.οικ.360/06.01.22 ΚΥΑ (Β΄7), οι οποίες αναφέρονται στην λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων και στα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δεν υπάρχει πρόβλεψη για την δωρεάν χορήγηση διαγνωστικών τεστ στο μαθητικό δυναμικό αυτών των σχολείων.
Μάλιστα για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος, οι ίδιοι οι Διευθυντές των ΣΔΕ σε επιστολή τους από τον Σεπτέμβρη του 2021, αναδεικνύουν την κατάφωρη αδικία σε βάρος των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ αναφορικά προς τη χορήγηση των self και rapidtests για την προστασία από τη διασπορά του κορωνοϊού, ζητώντας την επέκταση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου και για τις εν λόγω δομές. Επισημαίνουν δε τα εξής: «Θεωρούμε ότι αποτελεί κατάφωρη αδικία ότι, ενώ τα Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, των οποίων οι μαθητές κατά κύριο λόγο είναι ενήλικες, μπαίνουν στη διαδικασία των δωρεάν selftest, οι εκπαιδευόμενοι των ΣΔΕ υποχρεούνται να πληρώνουν τα rapidtest, ενώ θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν. Σημειωτέον ότι τα ΣΔΕ, σε αντίθεση με τα ΙΕΚ, παρέχουν υποχρεωτική εκπαίδευση». Και συνεχίζουν αγγίζοντας την καρδιά των επιπτώσεων που αυτή η διακριτή μεταχείριση επιφέρει: «προκύπτει μεγάλη διαρροή στην παρακολούθηση των μαθημάτων, καθώς όσοι δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν τα rapidtest. Αρκετοί εκπαιδευόμενοι που ολοκλήρωσαν τον Α΄ Κύκλο αναγκάζονται να διακόψουν τη φοίτησή τους στον Β΄ Κύκλο και οι εγγραφές για τον Α΄ Κύκλο μειώνονται δραματικά. Με τον τρόπο αυτό αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που έχουν δικαίωμα στη μάθηση, πράγμα που αντίκειται στη φιλοσοφία και στους στόχους των ΣΔΕ. Αν δεν ληφθεί καμιά μέριμνα, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία των ΣΔΕ». Αντίστοιχη επιστολή μέσω της οποίας ζητούν την δωρεάν παροχή διαγνωστικών τεστ και την άρση της αδικίας σε βάρος τους, απέστειλαν και οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι στα ΣΔΕ.
Με επόμενη, δε, επιστολή τους οι Διευθυντές τον Νοέμβρη του 2021 κοινοποιούν (αν και θα έπρεπε η επιτελική αρχή να τα γνωρίζει αυτά εκ των προτέρων και να φροντίσει όχι για την άρση αλλά για τη μη γέννησή τους) τις ελλείψεις ακόμα και των στοιχειωδών για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων. Επισημαίνουν τις ανύπαρκτες δαπάνες ακόμα και για «γραφική ύλη», τις ανύπαρκτες προβλέψεις για τις «μετακινήσεις» των εκπαιδευομένων, αλλά και τη μη λειτουργία ουσιαστικά των εκπαιδευτικών μονάδων καθώς έως μέσα Ιανουαρίου ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που αποτελούν την ψυχή των δασκάλων-εκπαιδευτών στα ΣΔΕ.
Επειδή τα ΣΔΕ επιτελούν παράλληλα με τον μορφωτικό και σημαντικό κοινωνικό ρόλο,
Επειδή το δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση είναι στοιχειώδης υποχρέωση της Πολιτείας,
Επειδή οι ανεπάρκειες χρονίζουν,
Επειδή η μαθητική διαρροή στα ΣΔΕ, μεσούσης της πανδημίας οξύνεται,
Επειδή οι φοιτούντες/σες στα ΣΔΕ προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
Επειδή η υπολειτουργία των ΣΔΕ εξαιτίας της αδιαφορίας της Πολιτείας, ενισχύει την εκροή και ως εκ τούτου επιτείνει τον κοινωνικό αποκλεισμό του ήδη ευάλωτου κοινωνικού πληθυσμού που φοιτά σε αυτά
Επειδή η διασπορά του ιού είναι τεράστια με χιλιάδες κρούσματα πλέον καθημερινά,
Ερωτάται η κα Υπουργός:
Έχει εικόνα το Υπουργείο πόσοι/ες μαθητές/τριες διέκοψαν τη φοίτηση τους από τις αρχές του έτους στα ΣΔΕ λόγω της οικονομικής δυσκολίας να ανταποκριθούν στη διενέργεια rapidtest επί πληρωμή; Εάν όχι, προτίθεται να διερευνήσει το θέμα;
Υπάρχει πρόβλεψη για χορήγηση δωρεάν διαγνωστικών τεστ για τους φοιτώντες/σες στα ΣΔΕ, βάσει των ΚΥΑ που έχουν εκδοθεί; Αν όχι γιατί;
Έχει λάβει γνώση των επιστολών των Διευθυντών ΣΔΕ και των προβλημάτων που θέτουν για την λειτουργία των ΣΔΕ και την προστασία του μαθητικού δυναμικού τους από τον Covid-19; Και αν ναι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την απρόσκοπτη λειτουργία τους;
Αντιλαμβάνεται τους/τις εκπαιδευομένους/ες στα ΣΔΕ ισότιμα έναντι των υπολοίπων εκπαιδευτικών δομών; Προτίθεται να άρει τις αδικίες σε βάρος των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ; Κι αν ναι ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει;
Προτίθεται να παρέχει την δυνατότητα για δωρεάν selftest στους/τις εκπαιδευόμενους/ες των εν λόγω Σχολείων, να εφαρμόσει δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στα υπόλοιπα σχολεία;
Συνιστά η εν λόγω εξαίρεση άνιση μεταχείριση σε βάρος των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ έναντι των υπολοίπων μαθητών/τριών, επιβαρύνοντάς τους οικονομικά και εξωθώντας τους κατά αυτό τον τρόπο στην διακοπή της φοίτησής τους;
Δεδομένου ότι, ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ, είναι γονείς και ανήλικων παιδιών, προτίθεται το Υπουργείο σας να λάβει την δέουσα μέριμνα επ αυτού και να προβεί στην δικαιολόγηση των απουσιών τους, στην περίπτωση που το παιδί τους νοσήσει από κορωνοϊο;

Περισσότερα

Μέλος ή φίλος;

Παρακολουθώ τους τελευταίους μήνες την κοπιώδη προσπάθεια όλων των κομμάτων να αυξήσουν τα μέλη τους. Στόχος, η αντιστοίχιση της εκλογικής […]

Δείτε ακόμα

Ακούει κανείς

Από τον συντοπίτη μας συνταξιούχο καθηγητή Θεόφιλο Γουλτίδη λάβαμε την παρακάτω επιστολή διαμαρτυρίας γιά όσα συμβαίνουν στο Κιλκίς και σας […]