Απογραφή ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων του νομού

Αγροτικά /

Από το τμήμα κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ Κιλκίς ανακοινώθηκε ότι όλοι οι κάτοχοι κωδικού ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΗΣ και ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής λειτουργίας της, ακόμα και αν δεν έχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής υποχρεούνται για τα κάτωθι:

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΙ:Υποχρεούνται να διενεργήσουν απογραφή το διάστημα των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου κάθε έτους και να την κοινοποιήσουν στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της η οποία δεν ξεπερνά τη 15η Δεκεμβρίου.

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΟΙ: Υποχρεούνται να διενεργήσουν απογραφή εντός του μηνός Δεκεμβρίου και η κοινοποίηση της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή.
Οι εμπλεκόμενοι μπορούν να κοινοποιούν τη φετινή χρονιά (2019), την απογραφή του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης τους :
(α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή,
(β) είτε με τη χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν τεθεί σε λειτουργία και θα ενεργοποιηθούν από 1η Νοεμβρίου(αιγοπρόβατα) και
από 1η Δεκεμβρίου (χοίροι), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου / χοιροτρόφου στις υπηρεσίες.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία
κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων,γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπ.Α.Α.Τ (www.minagric.gr),επιλέγοντας τις «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια από το μενού την σχετική ψηφιακή υπηρεσία ακολουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες.Μετά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης
εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του.

Το μητρώο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία,
ανάλογα. Η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσής του.

Ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων ή χοίρων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο και σε περίπτωση λάθους, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή για την τροποποίηση της.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 2341353350-351-348 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ :2343031378_ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Δεν έχουν… το «φλουρί» τους!

«Εδώ φλουρί, εκεί φλουρί, που είναι το φλουρί;» Ολοι οι δημοτικοί σύμβουλοι Κιλκίς «έψαχναν»… εναγωνίως καθένας το δικό του κομμάτι […]

Ποια… «βιτρίνα»;

Αν ο νομός Κιλκίς είναι η «βιτρίνα» της Ελλάδος προς τους «απ’ έξω», όπως δηλώνει ο υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης […]