Ίδρυμα «Χ.Βογιατζής»: Άπαντες οι αξιωματούχοι… έρχονται και παρέρχονται, ο «Μαχητής» μένει

Γενικά /

Δημοσιεύουμε την έγγραφη αντίδραση του ιδρύματος «Χρυσόστομος Βογιατζής» του Κιλκίς στο δημοσίευμά μας της Τρίτης 26.10.21, το βασισμένο σε καταγγελίες πολιτών «που παραπέμπουν σε διαχειριστικό και λειτουργικό σκάνδαλο».

Και αναφερόμαστε σε «έγγραφη αντίδραση», καθώς το ίδρυμα, αντί να τοποθετηθεί αμέσως επί των καταγγελλομένων με απαντητική ανακοίνωση, επέλεξε την μετά παρέλευση… μιάς εβδομάδας σύνταξη… εξωδίκου προσκλήσεως και δηλώσεως, η οποία, γιά τους γνωστούς γραφειοκρατικούς με τα έγγραφα δημοσίων φορέων λόγους, παρελήφθη μέσω δικαστικού επιμελητού σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα!

Προφανώς οι συντάκτες της και υπογράφοντες αυτήν δεν σκέφθηκαν, ότι άμεση απαντητική ανακοίνωση θα συνεπαγόταν άμεση δημοσίευση στον ίδιο χώρο, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας την οποία ο «Μαχητής» τηρεί απαρεγκλίτως και με θρησκευτική ευλάβεια… από καταβολής του.

Ας μην «προσπερνούν, λοιπόν, οι συντάκτες της εξώδικης πρόσκλησης και δήλωσης και υπογράφοντες αυτήν, ότι:

– Η προηγούμενη αναφορά ισχύει μέχρι κεραίας, και εμείς δημοσιεύουμε τον αντίλογο βάσει αυτής της αρχής, και όχι επειδή το επιβάλλει κάποιο εξώδικο έγγραφο.

– Τόσο το περιεχόμενο του ρεπορτάζ όσο και το αντίστοιχο της εξωδίκου τα θέτουμε στην κρίση των πολυαρίθμων αναγνωστών και γενικώς των πολιτών και της κοινωνίας του νομού Κιλκίς, καθώς σ’ αυτήν ισχύει για όλους, το «ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον», μία αρχή που διέπει και το δημοσιογραφικό συγκρότημά μας.

– Ο «Μαχητής» εισήλθε πριν λίγο καιρό στο 47ο έτος κυκλοφορίας του, όντας η μακροβιότερη εφημερίδα στην ιστορία του νομού Κιλκίς και μία από τις μακροβιότερες στον χώρο του περιφερειακού Τύπου. Που σημαίνει, ότι οι συντάξαντες και υπογράψαντες την εξώδικο πρόσκληση και δήλωση οφείλουν να γνωρίζουν μία πραγματικότητα:
Όλοι οι αξιωματούχοι Εκκλησίας, Πολιτείας, Κοινοβουλίου, τοπικής και περιφερειακής διοίκησης και λοιπών φορέων έρχονται και παρέρχονται, ο «Μαχητής μένει. Και μένει, για να υπηρετεί τον τόπο, και όχι να… εξυπηρετεί σκοπιμότητες.

Ως εκ τούτου, έχει κάθε δικαίωμα να στείλει προς «πάσαν κατεύθυνσιν» το σαφές μήνυμα, ότι δέχεται κάθε αντίλογο, ακόμη και τον πλέον «αιχμηρό» ή και οξύ, αλλά δεν δέχεται καμμιάν απειλή!

Περισσότερα

Τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔΚΜ με τους δήμους γιά τα αυξημένα τέλη ταφής απορριμμάτων από τον ΦΟΔΣΑ

Κατάσταση υπολογισμού των προσθέτων τελών ετησίων τελών ταφής απορριμμάτων ανά δήμο δημοσιοποίησε ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κ.Μακεδονίας. Όσον […]

Δείτε ακόμα