Αντιπλημμυρική θωράκιση του Αξιού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ

Γενικά /

ΑΞΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Γράφει ο Βαγγέλλης Αποστολίδης

Γράφει ο Βαγγέλλης Αποστολίδης

Ένα πολύ σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο εκτελεί ετούτη την περίοδο στον ποταμό Αξιό ανάντη της γέφυράς του στην περιοχή της Αξιούπολης σε απόσταση μερικών εκαντοντάδων μέτρων από αυτήν η περιφέρεια.

Το έργο που είναι ενταγμένο σε ευρύτερο πρόγραμμα συντήρησης αναλόγων υποδομών στο πλαίσιο του οποίου είναι προγραμματισμένο να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις αργότερα, όπως δήλωσε στον «Μαχητή» η αρμόδια υπηρεσιακή παράγοντας Δέσποινα Ανταβαλίδου, είναι προϋπολογισμου 1.000.000 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ) και ευρίσκεται σε εξέλιξη.
ΑΞΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Οπως μας τόνισε οι παρεμβάσεις που εκτελούνται πέραν της αντιπλημμυρικής προστασίας θα προσφέρουν την δυνατότητα προστασίας των μεταβολών της όχθης του Αξιού μέσω της κατασκευής προβόλων, που τόσο έχουν ταλαιπωρήσει τους αγρότες στις περιοχές κατάντη της γέφυρας του ποταμού Αξιού στην περιοχή του Βαλτοτοπίου και θα συμβάλλουν εκτός των άλλων και στην σταθερή ροή των υδάτων του ποταμού.

Τα έργα γιά την ολοκλήρωση πραγματοποιούνται με ταχείς ρυθμούς και όπως δήλωσε η κ. Ανταβαλίδου το έργο αναμένεται να παραδοθεί μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου.