Οι επιλέξιμοι παραγωγοί για χορήγηση άδειας φύτευσης αμπελιών 2018

Αγροτικά /

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Α.Τ ο πίνακας των επιλέξιμων παραγωγών για χορήγηση άδειας φύτευσης αμπέλου για το 2018.

Σύμφωνα με την επεξεργασία του πίνακα από την Δ.Α.Ο.Κ Κιλκίς, σε παραγωγούς που αιτήθηκαν να καλλιεργήσουν αμπέλι στην περιφερειακή ενότητα Κιλκίς διανεμήθηκαν 186,5 στρεμμάτων. Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι το Κιλκίς κατατάσσεται στην ενδέκατη θέση πανελλαδικά όσον αφορά την έκταση των στρεμμάτων που επιτρέπεται πλέον να καλλιεργηθούν.

Οι παραγωγοί δύναται να εκτυπώσουν μέσω των ψηφιακών εφαρμογών το έντυπο χορήγησης της άδειας ανά τεμάχιο, από τις ψηφιακές υπηρεσίες του Υ.Π.Π.Α.Α.Τ με τους κωδικούς με τους οποίους είχαν κάνει την αίτηση.

* Ενημερώνουμε ακόμη ότι οι για να δικαιωθούν άδειες φύτευσης οι παραγωγή για την περίοδο 2018 θα έπρεπε να συγκεντρώσουν περισσότερα από 5 μόρια.
Όσοι συγκέντρωσαν 5 μόρια δικαιώθηκαν το 60% των στρεμμάτων που αιτήθηκαν ενώ με περισσότερα μόρια δικαιώθηκαν το σύνολο των στρεμμάτων που αιτήθηκαν.

– ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ
*Σύμφωνα με την κατάταξη του 2018 θα μπορούσε να δικαιωθεί άδεια παραγωγός που δικαιούται να χαρακτηριστεί ως νεοεισερχόμενος αγρότης (έγγραφο από το ΚΕΠΥΕΛ- 3 μόρια), να δηλώσει ότι θα καλλιεργήσει με βιολογικό τρόπο- 1 μόριο, 1,5 μόριο εάν δεν διαθέτει παράνομη φύτευση αμπέλου(Συνολικά Μόρια 5,5).
*Για τούς παραγωγούς που έχουν στην κατοχή τους αμπέλια θα έπρεπε η έκταση του αμπελώνα να ήταν από 5-20 στρ. και το μέγεθος της εκμετάλλευσης μεταξύ 5-50 στρ. (3,5μόρια) και 1,5 μόρια, εάν δεν είχε παράνομη φύτευση. Στα 5 μόρια που συγκεντρώνει αυτή η κατηγορία εάν προστεθούν και το 1 μόριο από την βιολογική καλλιέργεια ο παραγωγός θα συγκεντρώσει 6 μόρια και θα δικαιωθεί το σύνολο των στρεμμάτων που αιτήθηκε ενώ αλλιώς με τα 5 μόρια που συγκεντρώνει( χωρίς βιολογικά) θα δικαιωνόταν το 60% στρεμμάτων που αιτήθηκε.

Ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Α.Τ: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/ampeli/3094-anakoinoseis-ampeli

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ένας ρόλος διαφορετικός

Την ημέρα νύχτα έχει κάνει ο Θέμης Ανθρακίδης, ώστε να έχει επαφές με τους πολίτες του Κιλκίς, προκειμένου να ενημερώνεται […]

Ένας …«φανερός δείπνος»

Ολοένα και πληθαίνουν οι διεργασίες, συναντήσεις και συζητήσεις μεταξύ των προσώπων, που προέρχονται από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, και […]