Αναρτήθηκε η κατάσταση πληρωμής και απορριπτομένων της δράσης «βιολογική γεωργία»

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι έχει προωθηθεί προς εκκαθάριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του νομού Κιλκίς. Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν το όνομα ενός δικαιούχου και η συνολική αξία του καταβαλλόμενου ποσού ανέρχεται στα 11.923,30 ευρώ.

Οι προβλεπόμενες καταστάσεις   πληρωμής και απορριπτόμενων του έτους 2012 στην δράση 1.1 «Βιολογική κτηνοτροφία» αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.A.O.K Κιλκίς στις 17-12-15, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον να μπορούν να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης δηλαδή έως και την Τετάρτη 23.12.15.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για υποβολή δικαιολογητικών μετά το πέρας των ενστάσεων, αυτές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλους τους κωδικούς ποινών και απόρριψης για τις οποίες ενίστανται .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος, στο τηλ. 2341350126 και στην διεύθυνση ηεκτρονικού ταχυδρομείου: pa.iordanidis@kilkis.gr .