Αναρτήθηκαν πίνακες του υπομέτρου γιά μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Αγροτικά /

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι είναι διαθέσιμες σ’ αυτήν οι πίνακες αποτελεσμάτων για το υπομέτρο 6.3. και οι αποφάσεις ένταξης πράξεων του υπομέτρου 6.3,

Όσοι από τους υποψήφιους δεν επιθυνούν την ένταξή τους στο υπομέτρο, πρέπει από τις 20.11.19 και μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες να υποβάλλουν αίτηση ΜΗ ΕΝΤΑΞΗΣ, ώστε να μην ενταχθούν.

Η προθεσμία των ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για όσους διαφωνούν με τους πίνακες αποτελεσμάτων αρχίζει στις 20.11.19 και ισχύει για 15 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής ΠΕ Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος, Τηλ. 2341350123-202.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα