Ανάπτυξη

Κιλκισιώτικες κουβεντούλες /

Στο Κιλκίς έχουν μείνει λιγότερες από το 50% των επιχειρήσεων, ενώ η μοναδική αυτοδιοικούμενη βιομηχανική περιοχή της Βορείου Ελλάδος φθίνει καθημερινώς.

Αυτό αναφέρεται σε έρευνα του συνδέσμου βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, στην οποία περιγράφεται με τα μελανότερα χρώματα η κατάσταση στον βιομηχανικό και επιχειρηματικό τομέα σε όλη την Βόρειο Ελλάδα.

Αλήθεια, εκείνη η «ανάπτυξη» την οποία «ευαγγελίζονται» οι κυβερνώντες, ποιόν «δρόμο» ακολουθεί, έτσι που να… μην την βλέπει κανείς, εκτός… από αυτούς;