Χρειάζονται ανακύκληση …οι ίδιοι

Κιλκισιώτικες κουβεντούλες /

Δεν είναι μόνο το ενημερωτικό φυλλάδιο γιά τις εκδηλώσεις τιμής της μνήμης των πολιούχων Κιλκίς Αγίων Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων, που αν δεν απαξιώνει, «εκφυλίζει» τον θεσμό μη περιλαμβάνοντας έστω ως έμβλημα την εικόνα …των ίδιων των πολιούχων.

Είναι και κάποιες τουλάχιστον από τις φετινές εκδηλώσεις, που λειτουργούν κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο: Τι «δουλειά» έχουν σε θρησκευτικό και πολιτιστικό θεσμό πχ μία εκδήλωση με θέμα ..την ανακύκληση (καώς γράφεται «ανακύκλωση») διαφόρων υλικών;

Είδαν οι ..«φωστήρες» εμπνευστές του προγράμματος τέτοιου είδους εκδήλωση πχ στα «Δημήτρια» της Θεσσαλονίκης; (που φέτος «έκλεισαν» αισίως μισόν αιώνα ζωής).

Εχει τέτοιου είδους εκδήλωση σχέση με …τιμή μνήμης Αγίου ή Αγίων;

Εχει σχέση μία καθαρώς ενημερωτική γιά ένα πρακτικό θέμα εκδήλωση σχέση με εκείνες που προάγουν το πνεύμα και τον πολιτισμό, όπως οι συγκεκριμένοι θεσμοί;

Εν τέλει, με τέτοιες επιλογές κάποιοι αρμόδιοι του δήμου Κιλκίς φροντίζουν να αναδεικνύουν μιάν άλλη επισήμανση: Ό,τι χρειάζονται ανακύκληση … οι ίδιοι!