Αναγκαία η κάλυψη δύο οργανικών θέσεων αξιωματικών στην ΠΥ Κιλκίς

Γενικά /

Το πρόβλημα της υποστελέχωσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κιλκίς σε αξιωματικούς ανέδειξε πρόσφατο περιστατικό πυρκαϊάς, που κατέστρεψε ολοσχερώς οικία στον Άγιο Μάρκο, με αφορμή την μη έκδοση σχετικού ενημερωτικού δελτίου.

Και δεν εκδόθηκε ενημερωτικό δελτίο ακριβώς επειδή σήμερα δεν υπάρχει στην ΠΥ Κιλκίς διαθέσιμος αξιωματικός επιφορτισμένος με αυτό το καθήκον, καθώς η υπηρεσία στελεχώνεται μόνο από τον διοικητή και τον αναπληρωτή του, ενώ το οργανόγραμμα προβλέπει τέσσερες θέσεις αξιωματικών.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το πρόβλημα ανέκυψε λόγω μη ζητήσεως των δύο κενών θέσεων καθώς κατά την παρούσα συγκυρία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από στελέχη καταγόμενα από άλλες περιοχές, ενώ συγχρόνως δεν υπάρχουν και Κιλκισιώτες αξιωματικοί, που θα μπορούσαν να καλύψουν τα δύο κενά.

Το θέμα μπορεί να επιλυθεί αυτήν την στιγμή μόνο με παρέμβαση των τοπικών πολιτικών παραγόντων και αρχόντων προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, με συντονισμένη άσκηση πιέσεων προς πάσαν κατεύθυνσιν.
Και τούτο, διότι ο νομός Κιλκίς γενικώς αλλά και η περιοχή ευθύνης δήμου Κιλκίς ειδικότερα αποδεδειγμένα χρήζουν πλήρως στελεχωμένης πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Οι τοπικοί παράγοντες και άρχοντες μπορούν να «πατήσουν» και στο ότι αυτές τις ημέρες γίνονται οι κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ τον Μάρτιο αναμένονται και οι μεταθέσεις.

Επίσης, μπορούν να παραπέμψουν σε περιπτώσεις περιοχών, όπου το προσωπικό της ΠΥ πλεονάζει, και να ζητήσουν την κάλυψη των δύο κενών θέσεων μέσω αυτού, καθώς εδώ δεν πρόκειται γιά ίδρυση δύο νέων θέσεων εργασίας σε δημόσια υπηρεσία, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως επιχείρημα οι αρμόδιοι της κεντρικής διοίκησης.
Γι’ αυτό ισχύει γιά τους τοπικούς παράγοντες και άρχοντες το «ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν».
Άλλωστε δεν καλούνται να ενεργήσουν βάσει των προ εποχής κρίσεως δεδομένων, όταν γιά την πυροσβεστική υπηρεσία Κιλκίς οι θέσεις αξιωματικών είχαν ανέλθει στις πέντε, αλλά βάσει των σημερινών, με την όλη υπόθεση να αφορά σε δύο από τις τέσσερες, και μάλιστα προβλεπόμενες.

Και βεβαίως η πυροσβεστική υπηρεσία δεν αποτελεί έναν ακόμη δημόσιο φορέα, από τους πολλούς εκείνους που λειτουργούσαν ή λειτουργούν «παρασιτικώς» γιά την οικονομία, αλλά έναν ιδιαίτερο φορέα του Δημοσίου, από εκείνους που δικαιολογούν στο έπακρο την λειτουργία τους, αποδεικνύοντας πολύ συχνά την αναγκαιότητα ύπαρξής των.

Άρα μία ανεπαρκώς στελεχωμένη σε αξιωματικούς πυροσβεστική υπηρεσία Κιλκίς είναι θέμα χρόνου να φτάσει στο σημείο να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις, που σημαίνει ότι σ’ αυτήν την περίπτωση οι ιθύνοντες της κεντρικής εξουσίας οφείλουν να αντιμετωπίσουν το θέμα χωρίς τους παραμορφωτικούς «φακούς» της όποιας «μνημονιακής» πολιτικής.

Όσο γιά τους τοπικούς παράγοντες και άρχοντες, σ’ αυτήν ακριβώς την αναγκαιότητα οφείλουν να στηριχθούν και να υποστηρίξουν με σθένος το αίτημα της κάλυψης των δύο προβλεπομένων οργανικών θέσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κιλκίς.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Εύζωνας… στους Ευζώνους

Σύμφωνα με πληροφορίες μας έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό μιά προσπάθεια να επανδρώνεται με Εύζωνα φύλακα το φυλάκιο που […]