Για αλλαγή χαρακτηρισμού

Κιλκισιώτικες κουβεντούλες /

Πρωτοβουλία, προκειμένου να χαρακτηρισθούν ως δημοτικές διάφορες οδοί, που σήμερα είναι χαρακτηρισμένες ως εθνικές, θα αναλάβει συνολικώς η περιφέρεια της Κ.Μακεδονίας.

Κάτι το οποίο, όταν και εφ΄όσον τελεσφορήσει, θα βοηθήσει στο να ξεκινήσει αμέσως η εκτέλεση της μελέτης ανάπλασης του κεντρικού τμήματος της 21ης Ιουνίου, καθώς θα έχει αρθεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια, σύμφωνα με την θέση της δημοτικής αρχής.