Αλλαγές στο καθεστώς χορήγησης αδειών φύτευσης αμπέλου

ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΠΑΙΚΟ

Συνεπείς αμπελουργοί που έχουν υποβάλει τα τελευταία τρία χρόνια δήλωση συγκομιδής, αλλά και νεοεισερχόμενοι νέοι κάτω τω 40 ετών θα έχουν πλέον προτεραιότητα στην λήψη αδειών φύτευσης αμπέλου οινοποιήσιμων ποικιλιών, σύμφωνα με τις αλλαγές που προωθούνται από το τμήμα αμπέλου και ελαίας του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης.

Οι συνεπείς παραγωγοί, που υποβάλλουν δηλώσεις συγκομιδής με αμπελουργικές εκτάσεις με βιώσιμο μέγεθος θα αποκτήσουν προβάδισμα έναντι των υπολοίπων αιτούντων αδεια φύτευσης.

Ειδικότερα, η ανάγκη αναθεώρησης και τροποποίησης των κριτηρίων προτεραιότητας που σταθμίζουν τη βαθμολογία των αιτημάτων λήψης Άδειας φύτευσης αμπέλου οινοποιήσιμων ποικιλιών προέκυψε από τη λεπτομερή ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων, των αιτήσεων, των επιλέξιμων και των εγκριθεισών αδειών.

Ένα κριτήριο προτεραιότητας που θα τροποποιηθεί είναι αυτό της «συμπεριφοράς του παραγωγού», αφού εισάγεται και με υψηλή μάλιστα στάθμιση (βαρύτητα), η παράμετρος υποβολής δήλωσης συγκομιδής, έτσι ώστε ο παραγωγός που υπέβαλλε τα τρία τελευταία χρόνια δήλωση συγκομιδής να βαθμολογείται με μεγαλύτερο bonus, από αυτόν που υπέβαλλε π.χ. δήλωση συγκομιδής για ένα έτος.

Αυτό σημαίνει ότι οι συνεπείς παραγωγοί, που υποβάλλουν δηλώσεις συγκομιδής των οποίων οι αμπελουργικές εκτάσεις επιπρόσθετα παρουσιάζουν ως προς την παράμετρο της έκτασης βιώσιμο μέγεθος θα αποκτήσουν σαφές προβάδισμα έναντι των υπολοίπων αιτούντων άδεια φύτευσης.

Επίσης μεταβάλλεται η έννοια του νεοεισερχόμενου (στην αμπελοκαλλιέργεια) όπως ίσχυε έως σήμερα. Από το 2017 και μετά ως νεοεισερχόμενοι θα λογίζονται οι αιτούντες άδειας φύτευσης κάτω των 40 ετών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις όμως που τίθενται από το μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), σύμφωνα δηλαδή με το καθεστώς των νέων αγροτών. Στο κριτήριο αυτό επειδή ο αναμενόμενος αριθμός αιτούντων θα είναι μικρός προβλέπεται να αυξηθεί η στάθμισή του.

Τέλος οι άδειες φύτευσης θα χορηγούνται πλέον σε επίπεδο περιφέρειας (1% της αντίστοιχης με αμπέλια έκτασής τους) και όχι βάσει της εθνικής επιφάνειας με αμπέλια της χώρας που ίσχυε μέχρι σήμερα.