Αιτήσεις για μείωση δημοτικών τελών κατά 50% σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και για απαλλαγή των ΑμεΑ

Κοινωνία /

Ο δήμος Κιλκίς ανακοινώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις αξιοποίησης των κοινωνικών παροχών που αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς (αρ. απόφασης 106/2021) στο πλαίσιο αναπροσαρμογής της τιμολογιακής του πολιτικής από την 1.1.22.

Βάσει αυτής της αναπροσαρμογής μειώνονται κατά 50% τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς κατηγορίες πληθυσμού (πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες) με εισοδηματικά κριτήρια ενώ απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής τους τα ΑμεΑ που έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Οι ωφελούμενοι των παραπάνω πληθυσμιακών ομάδων καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας (οδός Θεσσαλονίκης 3) κατόπιν ραντεβού στα τηλ. επικοινωνίας 23413 52283, 52286, 52287 προσκομίζοντας κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Πολύτεκνοι

-φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

-εκκαθαριστικό σημείωμα (το τελευταίο)

-πρόσφατη απόδειξη παρόχου ρεύματος της κατοικίας διαμονής

– συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή συμβόλαιο μίσθωσης

-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας με θεώρηση τελευταίας τριετίας

-επιμέλεια δικαστικής απόφασης (σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων)

– υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)

-για τα προστατευόμενα τέκνα έως 24 ετών άνεργα ή μαθητές/σπουδαστές/φοιτητές: κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση σπουδών. Και στις δύο περιπτώσεις Ε1 των γονέων και εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης τέκνων (άνω των 18 και έως το 24ο έτος ηλικίας τους).

Τρίτεκνοι

-φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

-εκκαθαριστικό σημείωμα (το τελευταίο)

-πρόσφατη απόδειξη παρόχου ρεύματος της κατοικίας διαμονής

– συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή συμβόλαιο μίσθωσης

-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-επιμέλεια δικαστικής απόφασης (σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων)

– υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)

-για τα προστατευόμενα τέκνα έως 24 ετών άνεργα ή μαθητές/σπουδαστές/φοιτητές: κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση σπουδών. Και στις δύο περιπτώσεις Ε1 των γονέων και εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης τέκνων (άνω των 18 και έως το 24ο έτος ηλικίας τους).

Προαπαιτούμενο για τη μείωση των ανταποδοτικών τελών στις τρίτεκνες και στις πολύτεκνες οικογένειες συνιστά το φορολογητέο εισόδημα γονέων και τέκνων που πρέπει να είναι κάτω των 30.000 ευρώ.

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80%  και άνω

– φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

– Ε1 του ατόμου με αναπηρία και του ατόμου που τον φιλοξενεί

– γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική διάρκεια επανελέγχου

– πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων να εμφαίνεται η επιμέλεια.

– πρόσφατη απόδειξη παρόχου ρεύματος της κατοικίας διαμονής του ΑμεΑ

–  συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή συμβόλαιο μίσθωσης, στο όνομα του ενδιαφερομένου ή των συγγενών με τους οποίους διαμένει το άτομο με αναπηρία

– υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)

– απόφαση δικαστηρίου (σε περίπτωση δικαστικού συμπαραστάτη).

Οι αιτήσεις θα υποβάλονται από την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου με ώρες εξυπηρέτησης του κοινού από τις 9:00 έως τις 14:00.

Υπόδειγμα της αίτησης καθώς και της υπεύθυνης δήλωσης προσφέρονται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και από τις έδρες των δημοτικών ενοτήτων. Είναι επίσης διαθέσιμα στον ιστότοπο του δήμου Κιλκίς (www.e-kilkis.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ψηφιακά τα ζητούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής και να είναι σκαναρισμένα όπως και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Περισσότερα

Με καθολικό ΑΞΙΟΣ η ενθρόνιση του σεβασμιώτατου μητροπολίτη Κιλκίς κκ.Βαρθολομαίου

Σε ατμόσφαιρα θρησκευτικής ανάτασης, παρά τις επιπτώσεις της δύσκολης υγειονομικής συγκυρίας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26.11.21, στον Ιερό μητροπολιτικό ναό Μεταμορφώσεως […]

Δείτε ακόμα