Αφύπνιση και ανασυγκρότηση

Πολιτική /

Οι πυρκαγιές δεν είναι θέμα Διαχείρησης Καταστροφών.

Φωνάζει εδώ και 40 χρόνια η απουσία Δασικής Πολιτικής. Ο δασικός χώρος είναι συνυφασμένος και θεμέλιο της γεωργίας .Από αιώνος η Δασολογική Σχολή και οι Δασικές Υπηρεσίες μας παρέδωσαν ζώσα ύπαιθρο.

Είναι ανάγκη για την ελληνική πραγματικότητα, να επιστρέψει ο δασικός χώρος στο Υπουργείο Γεωργίας. Να αναγεννηθούν οι δασικές υπηρεσίες και να συσταθεί ο διυπουργικός οργανισμός δασοπροστασίας .

Ότι μπόρεσα στον ένα χρόνια , ως αρμόδιος υφυπουργός έκανα. Η ύπαιθρος δεν είναι απλώς ερημοποιημένη , είναι ξεθεμελιωμένη. Χωρίς δάση δεν υπάρχει ύπαιθρος , δεν υπάρχει Πατρίδα! Η άγνοια του προβλήματος καταστρέφει , η μη κατανόηση του προβλήματος σκοτώνει !

Περισσότερα
Δείτε ακόμα