Συμμετοχή του 5ου νηπιαγωγείου Κιλκίς στο Erasmus+ KA229

Εκπαίδευση /

Στο πρόγραμμα Εrasmus+ Βασική Δράση 2 «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων» συμμετείχε το 5ο νηπιαγωγείο Κιλκίς. Tο θέμα του προγράμματος ήταν το “my roots, my country, our Europe”.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν νηπιαγωγεία από τη Γαλλία, τη Βουλγαρία, την Πορτογαλία, την Πολωνία και την Ελλάδα.

Κυρίαρχοι στόχοι του προγράμματος είναι η συνεργασία σχολείων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και η ανοχή της διαφορετικότητας. Οι δραστηριότητες μας επικεντρώθηκαν στην ανακάλυψη της δικής μας καταγωγής, της δικής μας χώρας, της συνειδητοποίησης του πολιτισμικού μας χαρακτήρα με σεβασμό στην εθνική κληρονομιά και την τοπική κουλτούρα. Σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση του προγράμματος είχαν οι γονείς των μαθητών.

Η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες του νηπιαγωγείου βελτίωσε την εμπιστοσύνης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μερικές από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ήταν η παρουσίαση παραδοσιακών φορεσιών, χορών, μουσικής, παραμυθιών. Η δημιουργία κοινών βιβλίων παραδοσιακών συνταγών της κάθε χώρας, ψηφιακής πινακοθήκης με έργα τέχνης, ενιαίο φυτολόγιο με φυτά τοπικής βιοποικιλότητας.

Τα εργαστήρια (workshops) που θα υλοποιηθούν στην χώρα μας κινούνται σε δύο βασικούς άξονες:

τη συνεργασία των γονέων και κηδεμόνων με το νηπιαγωγείο, τα οφέλη και την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν μέσα από το πρίσμα καλών συνεργατικών πρακτικών και

την ενίσχυση της βιωματικής (learning by doing) μάθησης ως θεμελιώδες εκπαιδευτικό δεδομένο.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Μέλος ή φίλος;

Παρακολουθώ τους τελευταίους μήνες την κοπιώδη προσπάθεια όλων των κομμάτων να αυξήσουν τα μέλη τους. Στόχος, η αντιστοίχιση της εκλογικής […]