Γιά σχεδόν 129 στρέμματα οι άδειες νέων φυτεύσεων αμπέλου στο νομό

ΑΜΠΕΛΙΑ

Αναρτήθηκε από πλευράς της αρμόδιας διεύθυνσης συστημάτων καλλιέργειας του τμήματος αμπέλου και ελαίας ο πίνακας των επιλέξιμων παραγωγών που αιτήθηκαν άδεια φύτευσης γιά το έτος 2016.

Ρεπορτάζ Βαγγέλλης Αποστολίδης

Ρεπορτάζ Βαγγέλλης Αποστολίδης

Με την ανάρτηση να επιφυλάσσει μία ευχάριστη έκπληξη σε ό,τι αφορά στην έκταση των αμπελοτεμαχίων που λαμβάνουν την άδεια φύτευσης καθώς είναι αρκετά αυξημένη από την αρχικώς προσδοκούμενη έκταση και να ανέρχεται τελικώς στα 128,63 στρέμματα και να αποδίδεται σε 15 συνολικώς παραγωγούς από τις περιοχές Γουμένισσας, Ευρωπού, Πολυκάστρου, Κιλκίς και Κρουσσών.

Με βάση τον εν λόγω πίνακα χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία από 8 έως 4,8 γιά όλη την απδεκτή έκταση μετά την αξιολόγηση των αρμοδίων ΔΑΟΚ όπως συμβαίνει γιά τις έντεκα πρώτες περιπτώσεις του πίνακα που δημοσιεύεται παρακάτω και αφορά 63,8 στρέμματα και γιά τα αγροτεμάχια που συγκέντρωσαν βαθμολογία 4, όπως οι υπόλοιπες περιπτωσεις του πίνακα χορηγούνται άδειες σε ποσοστό 66,45% της αποδεκτής έκτασης δηλαδή από τα 66,45 στρέμματα που γίνονται συνολικώς αποδεκτά άδεια φύτευσης λαμβάνουν τα 54,83 στρέμματα εξ αυτών.

Αναλυτικά ο πίνακας γιά τους παραγωγούς της περιφερειάς μας ενότητας έχει ως εξής:

Τοποθεσία Δημ. Διαμέρισμα Επώνυμο Ονομα Αιτούμενη Αποδεκτή Βαθμολογία
Κρηστώνη Κιλκις Παπαγεωργίου Νικόλαος 9 9 6
Κρηστώνη Κιλκίς Παπαγεωργίου Αντώνιος 8.54 8.54 6
Αρνάβιτκα Γουμένισσα Τάτσης Βασίλειος 11.63 11.63 5
Λέσκα Γουμένισσα Τζιτζίδης Γεώργιος 10 10 5
Λέσκα Γουμένισσα Τζιτζίδης Αθανάσιος 5 5 4.06 5
Τέρμα Μπιλότ Γουμένισσα Γιάννος Περικλής 4 4 5
Λατόμι Πολυκάστρο Γκόγκος Ιωάννης 3.1 3.1 5
Τουρκόδρομος Γουμένισσα Δελιτζάκη Ιωάννα 2.5 2.5 5
Λατόμι Πολύκαστρο Γκόγκος Ιωάννης 1.52 1.52 5
Εύζωνοι Πολύκαστρο Πανταζή Ασημένια 21 21 4
Γ’ κατηγορία
Κιλκίς Κιλκίς Τσούκας Λουλούδης 10 10 4
Δ’κατηγορία
Α.Πέτρος Εύρωπος Τερζής Μιχαήλ 10 10 4
Κεντρικό Κρουσσών Κωστελίδης Νικόλαος 9.4 9.4 4
Μεσιά Εύρωπος Τσακλόγλου Ουρανία 9.03 9.03 4
Κεντρικό Κρουσσών Κωστελίδης Νικόλαος 8.2 8.2 4
Κεντρικό Κρουσσών Κωστελίδης Νικόλαος 4 4 4
Τεμ.1276 Μ.Βρύση Κιλκίς Λύρης Κωνσταντίνος 2.8 2.8 4
Τεμ.154 Μ.Βρύση Κιλκίς Λύρης Κωνσταντίνος 2.68 2.68 4
Τεμ.1275 Μ.Βρύση Κιλκίς Λύρης Κωνσταντίνος 2.3 2.3 4
Τεμ.145 Μ.Βρύση Κιλκίς Λύρης Κωνσταντίνος 2.1 2.1 4
Μ.Βρύση Κιλκίς Λύρης Κωνσταντίνος 1 1 4

Σημειώνεται πάντως ότι οι παραγωγοί έλαβαν βαθμολογία κάτω από τέσσερα όπως οι αιτούμενοι από την περιοχή της Γουμένισσας κκ Χρήστος Πέτκος και Χρυσάνθη Ζηλίδου που έλαβαν βαθμολογία 3,8 και 3 αντιστοίχως γιά αποδεκτές εκτάσεις 3 και 18,2 στρεμμάτων αντιστοίχως, θα μπορούν να κάνουν αιτηση του χρόνου γιά τα αγροτεμάχια που τους έκοψαν.

Σύμφωνα με την σχετική λίστα έγιναν τελικώς σε εθνικό επίπεδο αποδεκτά 2.944 αγροτεμάχια από τα 3.914 που είχαν αιτηθεί οι δικαιούχοι.