Προς…εψεκασμένους πρώτη επιστολή

Πολιτική /

Και εγένετο εσπέρα.

Και ανήρ εχρίσθη, υπό των πεψεκασμένων, άρχων της πόλεως.

Και ανεώχθησαν εκ χαράς οι οφθαλμοί αυτού, έως εκ κογχών εξοφθαλμίως τε ετανίσθησαν.

Και έκραξαν περιχαρείς οι πεψεκασμένοι φωνήν έως σύμπαντος κόσμου και αστερισμού ακούσεται Σειρίου, προλαλησάντων εκ των πεψεκασμένων προφητών ανατολής αυτού, οιωνός γαρ, δια των Δαναών του γένους, άριστος.

Και αρχιεπιστολέας τις, Ιησού του αναμάρτητου επιστολάρια ανέωξεν, την δε επάρατον φατρίαν εκ Βουλής εξοστράκισεν, Αυγής δε επίχρυσης ήρξατο την παρουσία εν τη Βουλή.

Και εσάλπισεν η ημέρα, νέον χρώμα εν ουρανώ ενεφανίσθη.

Κυανούν, όπερ προ τινος ουκ εθεάτο, αντίπαλοι γαρ ευθύνην φαινομένου τούτου έχοντες.
Και της αλώς η επιφάνεια κατευνάσθη εκ κυμάτων και εγαλήνευσεν καθ’ όπερ και δια τούτου φαινομένου αντίπαλοι επταίκασιν.

Και ήρξαντο τα επινίκια, των εκ του άρχοντος περιβαλλομένων δελφίνων, μετά αρνήσεως αυτών παραλαβής θώκων, προτιμώντες γαρ ούτοι δια την λαφυραγώγησιν της πόλεως προσφορότερον τι.

Και έβγαλεν απόφασιν πρώτην ο άρχων. Μηδέναν συγγενήν εκ των κυβερνώντων, προσληφθήσεται.

Και την εαυτού γενεάν εξαίρεσεν της αποφάσεως.

Και τεθωρακισμένου οχήματος την χρήσιν ηρνήθη.

Και αντίπαλον εκ παλατίου εκατευώδωσεν, όστις παράδοσιν της πόλεως εποίησεν.

Σύζυγον δε Μαρέβαν εκ Γκραμποφσκίου του γένους ενηγκαλίσθη, εισερχόμενος εν τω παλατίω αυτού. Αύτη δε η πράξις αποτελεί εμπαιγμόν δια των της πόλεως νόμων, καθόσον ταύτην εν διαστάσει θεωρεί τε δηλώνει αγάμητην και του δημοσίου συμφέροντος καταχράται δια νομικής προφάσεως επικαλούμενος, απέχοντας πληρωμής φόρων των από κοινού μετά συζύγου αποκτηθέντων αγαθών.

Και εν τη συνελεύσει αλλοεθνών, οι αντπρόσωποι του εψήφισαν νόμον περί καταργήσεως της οκταώρου εργασίας, κοινή γαρ αποφάσει μετά των της ιδίας μετ’ αυτού φατρίας αλλοεθνών, ουδεμίας αντιστάσεως δε, υπήρξε χρήσις.

Επιστολής δε πρώτης ενθάδε το τέλος εστί.

*Απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Εκπροσώπηση του Κιλκίς

Στα «χνάρια» της αδελφής της νομαρχιακής συμβούλου Κιλκίς Αναστασίας Σωτηριάδου διαφαίνεται ότι βαδίζει και το μικρότερο παιδί του αείμνηστου Τάσου […]

Πρώτο σε όλη την χώρα

Ως γνωστόν το διοικητήριο της περιφερειακής μας αρχής διαθέτει, με στόχο την ενεργειακή του επάρκεια, σύστημα γεωθερμίας κλειστού τύπου. Αυτό, […]

Πρέπει να αλλάξει

Την εικόνα, την οποία παρουσιάζει σήμερα ο μεθοριακός σταθμός Δοϊράνης στηλίτευσε, χαρακτηρίζοντάς την ως απαράδεκτη, ο από τον εκεί μεθοριακό […]

Να παραχωρηθούν

«Να αριθμηθούν και να παραχωρηθούν σε δημότες, να τα αξιοποιήσουν σαν περιβόλια». Αυτό πρότεινε ο Λάζαρος Παζαρτζικλής, κατά την τελευταία […]