Η νέα διοίκηση της ΕΛΜΕ Κιλκίς

ΕΛΜΕ ΚΙΛΚΙΣ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΜΕ Κιλκίς με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος, Φώτιος Παρπόρης

Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Ξενέλλης

Γενικός γραμματέας, Γεώργιος Πολυχρονιάδης

Ταμίας, Γεώργιος Πολυχρονιάδης

Οργανωτικός γραμματέας,
Ιωάννης Γεωργούσης

Μέλη,
Ιωάννης Φουντουκίδης, Παναγιώτης Σαπουνάς, Αβραάμ Κασάπης