Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 30-49 ετών από την Επιμορφωτική

Εκπαίδευση /

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 30-49 ετών: ποιες είναι οι επιχειρήσεις που δικαιούνται να συμμετάσχουν, εξασφαλίζοντας χωρίς κόστος θέσεις πρακτικής άσκησης

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. ενημερώνει τις επιχειρήσεις ότι άμεσα πρόκειται να υλοποιηθεί νέο πρόγραμμα Voucher για άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών. Το πρόγραμμα θα παρέχει στους ανέργους τις υπηρεσίες:

–  επαγγελματικής συμβουλευτικής

–  επαγγελματικής κατάρτισης

–  πρακτικής σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και

–  πιστοποίησης των προσόντων που θα αποκτηθούν.

Οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πέραν των πιστοποιημένων γνώσεων, θα λάβουν θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτική εμπειρία σε συγκεκριμένα αντικείμενα κατάρτισης των κλάδων:

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

α) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

β) Εργασίες Μόνωσης

γ) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

α) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

β) Επαγγελματίας Καθαριστής

γ) Λινοθηκάριος

δ) Οροφοκόμος

3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

α) Σερβιτόρος

β) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου

γ) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

δ) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που κατατάσσονται στους προαναφερόμενους κλάδους και διαθέτουν συγκεκριμένο (με βάση την Πρόσκληση 01/2020 με Αριθ.Πρωτ. 0.5432/22-12-2020) Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ως επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση του εκπαιδευομένου στην επιχείρηση έχει συνολική διάρκεια 380 ώρες, γίνεται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και η θέση θα πρέπει να παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Τα οφέλη συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι σημαντικά τόσο για τους εκπαιδευόμενους (γνώσεις, ικανότητες, εμπειρίες, δικτύωση κ.ά.) όσο και για τις επιχειρήσεις (διασφάλιση μιας θέσης πρακτικής άσκησης άνευ οικονομικής επιβάρυνσης, δυνατότητα μελλοντικής μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, δικτύωση κ.ά.). Μοναδική «υποχρέωση» της επιχείρησης είναι να μην προβεί σε μειώσεις προσωπικού το διάστημα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.
Η υλοποίηση του προγράμματος Voucher για ανέργους ηλικίας 30-49 πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί μια ευκαιρία επαγγελματικής ανέλιξης των εκπαιδευομένων σε δύσκολους καιρούς, θα μπορούσε επίσης να χαρακτηρισθεί ως μια μικρή «ανάσα» και για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του προγράμματος θα προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία Covid 19 και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων στην αγορά εργασίας.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. λειτουργεί με την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των εκπαιδευομένων και των επιχειρήσεων. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν παραπάνω πληροφόρηση για το πρόγραμμα ή και να επιθυμούν να εκδηλώσουν την πρόθεση συνεργασίας, μπορούν να επικοινωνήσουν στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας της Επιμορφωτικής:

–  Κιλκίς Δοϊράνης 56, Κιλκίς Τηλ: 2341028705, 2341029690 Email: [email protected]

–  Πολύκαστρο Εθν. Αμύνης 37, Πολύκαστρο Τηλ: 23430 97340 Email: [email protected]

Η Επιμορφωτική Κιλκίς θα υλοποιήσει τμήματα κατάρτισης σε Κιλκίς και Πολύκαστρο για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων που αφορά τις ηλικίες 30-49

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. ενημερώνει πως έχει ενταχθεί στο οριστικό μητρώο παρόχων της δράσης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση https://voucher.gov.gr και πρόκειται να υλοποιήσει τμήματα εκπαίδευσης σε Κιλκίς και Πολύκαστρο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

–  θεωρητική κατάρτιση (200 ωρών)

–  επαγγελματική συμβουλευτική -πρακτική άσκηση (380 ωρών) και

–  πιστοποίηση-εφόδιο που είναι απαραίτητη στην αγορά εργασίας

Για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε συνεργασία με την Επιμορφωτική, οι συμμετέχοντες θα διασφαλίσουν:

Άριστες συνθήκες ασφάλειας και προστασίας υγείας σε ΚΙΛΚΙΣ και ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

· Άρτια οργανωμένο σύστημα τηλεκατάρτισης με πλήρη τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη

· Σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

· 8 ευρύχωρες αίθουσες όπου τηρούνται σχολαστικά οι κανόνες COVID 19

· μεγάλοι αύλειοι χώροι

· Εμπειρία,

· Τεχνογνωσία,

· Υπευθυνότητα

· Αξιοπιστία

Για την καλύτερη δυνατή οργάνωση των τμημάτων κατάρτισης, συστήνεται οι άνεργοι που υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή στη δράση, να επικοινωνήσουν άμεσα.

Πληροφορίες:

· 23410 28705 & 23410 29690 (Κιλκίς)

· 23430 97340 (Πολύκαστρο)

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Σε λειτουργία το dikes.moj.gov.gr – Ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο η ενημέρωση για την πορεία των εκθεμάτων στα Δικαστήρια

Τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης ανακοινώνουν την έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας dikes.moj.gov.gr. Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία, η […]

Ευρέως αναγνωρίσιμη

Είναι στέλεχος της τοπικής διοίκησης, αναμιγνύεται ενεργώς στα πολιτικά δρώμενα και δραστηριοποιείται στο Κιλκίς. Ωστόσο, η Καλλισθένη Πάκα έχει αναπτύξει […]