Αμελητέα η υπέρβαση αριθμού φιλοξενουμένων μεταναστών στο ξενοδοχείο «Θεά Δήμητρα»

Γενικά /

Σε τεχνικό επίπεδο θα προσδιορίζονται σύμφωνα με όσα είμαστε σε θέση να γωνρίζουμε οι επισημάνσεις του υπό ανακοίνωσιν πορίσματος του κλιμακίου του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού σε σχέση με τον έλεγχο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Θεά Δήμητρα» του Σ.Σ.Μουριών όπου ως γνωστόν διαμένουν πρόσφυγες και μετανάστες.

Και τούτο, διότι πρακτικώς και με βάση την αδειοδότησή του υπάρχει πολύ μικρή υπέρβαση σε σχέση με τον αριθμό κλινών της αδειοδότησης του.

Αντιθέτως, υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με μία σειρά αδειών, όπως γιά παράδειγμα, αυτή που αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.

Μετά τα ανωτέρω αναμένεται να διενεργηθούν έλεγχοι και από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, δεδομένων και των προβλημάτων που ανέκυψαν στην περιοχή εξ αιτίας της προαναφερθείσας υπεραριθμίας διαμενόντων στο συγκεκριμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα.

Όσον αφορά στο θέμα της υγιεινής, υπενθυμίζεται, ότι έλεγχο γιά την ποιότητα των αποβλήτων έχει διενεργήσει μετά από σχετική καταγγελία περιοίκου του επίμαχου ξενοδοχειακού συγκροτήματος και το τμήμα περιβάλλοντος και υδροοικονομίας της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, την Πέμπτη 24.1.19, λαμβάνοντας σχετικό δείγμα των αποβλήτων, την εξέταση του οποίου έχει αναλάβει το συνεργαζόμενο με την περιφερειακή αρχή και την ΔΕΥΑ Κιλκίς, σχετικό εργαστήριο στον Βόλο, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει έως σήμερα γνωστά τα αποτελέσματα.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα